ESILEHELE

 

Meie suuremad tellijad on olnud EE Võrguehitus OÜ, EST Networks OÜ, Tartu Linnavalitsus, Detailehitus OÜ, Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS, Maru Kontsern, Skanska EMV AS, Keskkonnaprojekt OÜ ....Olulisemad  tööd:

    INSENERTEHNILISED TÖÖD

11G4875-6     Eedeni kaubanduskeskuse vajumisvaatlused
11G5902        Emajõe sootide mahamärkimine ja teostusmõõdistamine
12G5991        Viljandi mk ja Ida-Viru mk vooluveekogude paisude inventariseerimine
12G6006        Ida - Viru mk Vaivara vald Enefit-280 objekt pinnasemäe kontrollmõõdistamine
12G6018        Asfalditehase seadmete asendi mõõdistamine
12G6027        Eesti elektrijaama suitsuimurite vajumisvaatlused
12G4875-7    Eedeni kaubanduskeskuse vajumisvaatlused
12G6209        Auvere elektrijaama vajumisvaatlused
13G6454        Pärnu sadama puistematerjalide mahtude määramine
14G6578        Tartu, Narva mnt Konsumi kaupluse vajumisvaatlused
14G6661        Tartu, Kalevi 4 elamu vajumisvaatlused
14G6710        Tartu, Ülikooli 12,14 hoonete vajumisvaatlused
14G6782        AS A. Le Coq endise tootmishoone mõõtmine
15G7272        Tallinn, Endla tn 77 elamu vajumisvaatlused
15G7345        Pänu, Lepa keskuse fassaadide mõõtmine
    EHITUSGEODEETILISED TÖÖD

10G5728        Enefit - 280 tehnoloogial põhineva õlitehase ehitusgeodeetilised tööd
12G6194        Enefit - 280 tehnoloogial põhineva õlitehase I korruse põrandate kontrollnivelleerimine    KÕRGEMA GEODEESIA TÖÖD

11G5861        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 2310 asendi kontroll
11G5911        Tallinna kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10647 rajamine 
12G6028        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 10029 ja 10124 asendamine 
12G6108        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10163 asendamine, põhivõrgu punkti 10163A rajamine
12G6136        Sindi kohaliku geodeetilise võrgu punktide asendite kontroll
12G6156        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 5929 taastamine
12G6196        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 0115 kontrollmõõtmine ja 1251 taastamine
13G6344        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 2329 kontrollmõõtmine
13G6473        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 1123 kontrollmõõtmine
14G6593        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 18 kontrollmõõtmine
14G6668        Riigi geodeetilise tihendusvõrgu punkti 0390 Tammaru asendamine
14G6684        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 27 asendamine
15G7108        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10037 asendamine
15G7147        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 176 asendamine
15G7195        Riigi geodeetilise tihendusvõrgu punkti 0685 Kärevere-2 asendamine
15G7200        Türi kohaliku geodeetilise võrgu punktide kontrollmõõtmine ja asendamine
15G7210        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 1802 ja 1807 kontrollmõõtmine
15G7247        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 1006 asendamine
15G7248        Paide kohaliku geodeetilise võrgu punkti 4165 kontrollmõõtmine
15G7295        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10103 asendamine
15G7300        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 4846 ja 0967 kontrollmõõtmine
15G7302        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10020 asendamine
15G7322        Kuressaare kohaliku geodeetilise võrgu punktide kontrollmõõtmine
15G7348        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10002 kontrollmõõtmine
15G7379        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 178 ja 179 kontrollmõõtmine

    GEODEETILISED TÖÖD

11G5967        ELA 049 Viljandi - Tänassilma - Leie sidekaabli projekteerimise geodeetiline alusplaan [maht 25.9 km maanteed]
11G5972        Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Püssi peatorustike renoveerimine - geodeetiline alusplaan
12G6007        Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Püssi peatorustike renoveerimine - veetorustike mahamärkimine ja teostusmõõdistamine
12G6023        Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Jõhvi peatorustike renoveerimine - geodeetiline alusplaan
12G6057        Valga linna vee- ja kanalisatsioonitrasside teostusmõõdistamine
12G6072        Tartu Jaamamõisa linnaosa geodeetiline alusplaan
12G6129        Albu mõisapargi rekonstrueerimisprojekt - geodeetiline alusplaan
12G6192        Viitina kortermajade geodeetiline alusplaan
12G6206        Võnnu aleviku geodeetiline alusplaan

    GEODEETILISED TÖÖD MAAKORRALDUSES

11MK5896        Leesika ja Kruusamäe tänavate kruntide täiendav erastamine
12MK6025        A. Haava 22, 24 ja 26 detailplaneeringu järgne piiride muudatus
12MK6198        Ilmatsalu kergliiklusteede katastriüksuste  moodustamine
12MK6205        Tähe 106 piiride muutmine
12MK6205        Turu 21 jagamine
13MK6219        Jalaka tn 64 jagamine